HRip – HR i praksis

Målet for HR i praksis er at skabe mærkbare resultater – i et tæt samarbejde med virksomheden inden for:  Mennesker, Teams og Organisationer gennem professionelle, enkle, skræddersyede og effektive udviklingsforløb, som umiddelbart kan omsættes til praksis.

HRip’s Kerneområder

Vi har en bred vifte af produkter og leverer løsninger inden for bl.a. følgende kerneområder:

 • Sparringspartner for ledelsen og HR
 • Organisationsudvikling
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • Lederudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • Teamudvikling
 • Social kapital og værdiforankring
 • Workshops og procesfacilitering
 • Interne kurser og kursusforløb
 • Undervisning i personlig udvikling, trivsel og samarbejde
 • Konfliktmediering og supervision
 • Coaching
 • Foredrag & inspiration

Dit udbytte som kunde hos HRip vil være:

 • Mål & Formål er klart defineret
 • Resultaterne er mærkbare i hverdagen
 • Udbyttet lever op til forventningerne
 • Læringen kan direkte omsættes til praksis
 • Processen er varieret, tilpasset til behov og på et sprog, som alle forstår
 • Aktiviteterne er relevante, skaber energi og læring
 • Medinddragelsen af nøgleinteressenterne er optimal
 • Konsulenten er kompetent, engageret og motiverende
 • Opgaven er fulgt op og til dørs
 • Betalingen er aftalt på forhånd og står mål med kvalitet og leverance