Udvikling af organisationer

Fra ord til handling. Virksomhedens mål og strategi omsættes til resultater gennem skræddersyede, effektive, enkle og professionelle processer.

Temaerne kan f.eks. være:

 • Udvikling af virksomhedens vision, mål og strategi
 • Strategisk kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere
 • Udvikling af virksomhedens kultur, ledelse og samarbejde på tværs
 • Udvikling af selvstyrende teams og selvledelse
 • Strategisk talentudvikling af lederniveauet
 • Forenkling af og effektive beslutnings- og arbejdsprocesser
 • Udvikling af den sociale kapital og trivslen i organisationen
 • Udvælgelse og forankring af virksomhedens værdier
 • Udviklingen af en stærk forandringskultur og robusthed i organisationen
 • Styrket mødekultur med dynamiske og effektive møder uden spildtid
 • Udvikling af samarbejdet med gruppen af tillidsvalgte

Dette sker i et tæt samarbejde med virksomheden og ved involvering af de ansatte i størst mulig omfang, hvor HRip i et tæt samarbejde med ledelsen og/eller HR deltager i projektledelsen af opgaven efter behov.

Opgaven følges til dørs og virksomheden klædes på til at blive selvkørende på bedst mulig vis.

Kontakt os for et uforpligtende møde og hør mere om, hvordan en proces kan sammensættes præcis, så det passer lige netop til Jeres ønsker og behov.

Processen vil som regel være bygget op omkring følgende faser:

 • Behov: Ledelsen og HR mødes med HRip for afdækning af det konkrete formål og behov
 • Oplæg: HRip udarbejder et detaljeret oplæg med forslag til formål, udbytte, indhold og økonomi
 • Processen kan f.eks. bestå af:
  – Kick-off med deltagerne, ledelsen og HR
  – Workshops og temadage
  – Obligatoriske netværksdage
  – Målinger (f.eks. lederevaluering, trivselsmåling, kulturanalyse)
  – Cafémøder og inspirationsforedrag
  – Undervisning på arbejdspladsen
 • Resultater: Der gennemføres efter behov en måling på resultaterne af processen f.eks. i form af evaluering af forretningscases, projektleverancer, spørgeskemaer, fokusgruppeinterviews, feedback fra deltagerne m.v.
 • Opfølgning: Ledelsen, HR og evt. projektstyregruppen mødes og gør status, evaluerer på resultaterne af processen og afklarer om der er behov for yderligere tiltag