Referencer

Alka Forsikring

Thomas Damkier Madsen, Underdirektør

“I Alka Forsikring har vi henover en årrække samarbejdet med HRip i afdelinger med højtuddannede fagspecialister. Temaerne har været bl.a. faglighed, feedback, motivation, kommunikation, arbejdsglæde og samarbejde. Maiken Vørs Jeppesen er ekstremt kvalificeret indenfor disse emner og formår at sætte sig i kundens og deltagernes sted – og at omsætte sin faglighed til forløb, der virker i praksis. Vi bruger hver gang HRip som aktiv sparringspartner forud for workshops og fagdage – og med deres hjælp kommer vi altid i mål! De allervarmeste anbefalinger til andre virksomheder herfra.”

Vestas Wind Systems A/S

Tuk Hartmann, Chef projektleder

“Maiken Vørs Jeppesen fra HRip er direkte og professionel i sin tilgang til sit håndværk og leverancer. Derfor har jeg brugt Maiken til projektopstart (portefølje ledelse) og i forbindelse med nye teams. Jeg finder, at det er vigtigt at være sikker – så derfor har jeg valgt en professionel og engageret coach til projektopstart. Maiken som coach er en god garant for, at teamet både når konstruktive og udfordrende dialoger samt sammenfatning og konkretisering af planer og roller i teamet. En varm anbefaling fra min side.”

 

 


Ballerup Bibliotekerne

Ravinder Kaur-Pedersen, Bibliotekschef

“På Ballerup Bibliotekerne er vi rigtig glade for samarbejdet med HRip om ledelse og ny organisation. Med sine solide personlige erfaringer og med sine energiske oplæg krydret med konkrete eksempler på udfordringer og dilemmaer fra en hverdag på en arbejdsplads, har Maiken Vørs Jeppesen været en uvurderlig hjælp til at få både ledelse og medarbejdere til at etablere en fælles forståelse af udfordringerne. I lederteamet er vi blevet meget bevidste om at bruge hinanden til sparring, at have en mere åben dialog, hvor vi tør gå tæt på hinanden og vise at vi hver især betyder noget for hinanden.”


Det Tværkommunale Skoleleder Netværk i Sønderjylland

Søren Hansen, Kursusansvarlig

“2 utroligt inspirerende dage i selskab med Maiken Vørs Jeppesen og Teori U gav alle nye og udvidede horisonter i deres fremtidige virke. Maiken er en særdeles engageret, velforberedt og motiverende instruktør, som kender sit fagområde til bunds. Dette medfører at kursisterne, gennem gruppeøvelser, dialog og relevante cases, klædes godt på til at bruge Teori U´s værktøjer i det daglige arbejde ude på skolerne. Da Maiken samtidigt leverer en kæmpe personlig indlevelse i kurset og med sit smittende humør konstant ”fanger bolden” der hvor vi er, er der lagt op til en bragende succes. Jeg kan på det varmeste anbefale Maiken som konsulent, underviser og facilitator.”


DTU – Danmarks Tekniske Universitet

Pia Lohse, Koncern HR

”Vi er meget tilfredse med samarbejdet med HRip og Maiken Vørs Jeppesen som underviser og proceskonsulent. Altid meget opmærksom og lyttende til vores ønsker. Vores kursister er meget begejstrede for hendes kurser. Maiken er engageret og en dygtig formidler med masser af gode eksempler og nok baggrundsviden om sit stof til, at diskussionerne også kan bevæge sig uden for det planlagte.”


Fujitsu Denmark

Thomas Lykke Nielsen, Sales Manager

“Jeg kender Maiken Vørs Jeppesen både fra kurser og som personlig coach. I begge situationer har hun været en overbevisende og værdifuld partner. Maiken er teoretisk velfunderet og tillige en erfaren leder. Begge dele trækker hun på i hendes arbejde. Jeg har oplevet Maiken som værende dygtig til både at vide, hvornår hun skal udfordre og hvornår hun skal støtte. Derfor har møder og workshops med hende været udfordrende og udbytterige, men aldrig inkluderet en oplevelse af, at Maiken ikke havde fuld kontrol over situationen.”


Gentofte Kommune

Camilla Brændemose, Børnehusleder

”Maiken Vørs Jeppesen har været tilknyttet Børnehuset Ellegården i en periode på 6 mdr. I disse måneder har hun sat udviklingen af det personlige lederskab i spil hos alle medarbejdere. Maikens tilgang til medarbejderne har været en balance mellem organisationens udvikling som øverste kontekst, men hele tiden med udgangspunkt i den enkelte, således at alle har følt sig inviteret ind i processen. Dette har hun formået med en meget levende, inspirerende og faglig tilgang til processen, hvor man aldrig har været i tvivl om hendes engagement og nærvær.
Maiken har sammen med medarbejdere og ledelse fået skabt et nyt sprog i organisationen, og med udgangspunkt i at sproget skaber vores virkelighed, så har Maiken været med til at sætte rammerne for at en ny virkelighed har kunnet opstå. Til gavn for både medarbejdere, ledelse, forældre og ikke mindst børnene. Jeg vil med stor glæde give mine bedste anbefalinger til Maiken.”


Guldborgsund Forsyning

Flemming Bach, Adm. direktør

“Ledelsen i Guldborgsund Forsyning arbejder konstant for at skabe udvikling i organisationen herunder i de ledelsesmæssige beslutningsprocesser. Til inspiration for en del af den udvikling har Maiken Vørs Jeppesen fra HRip bidraget med et medrivende og professionelt fokus på de menneskelige værdier set gennem de 7 Gode Vaner. Maikens indsigt i teorien bunder ikke kun i bøgerne men også i hendes egne ledelsesmæssige erfaringer. Hun er derfor en god sparringspartner til en konkretisering af forskellige spørgsmål og forstår hurtigt at sætte sig ind i kundens verdensbillede og behov. Jeg kan absolut anbefale Maiken som professionel medspiller.”


Hotel Skt. Petri

Jacob Rais, Direktør

“Jeg har haft den store fornøjelse at opleve Maiken Vørs Jeppesen både som underviser og coach. Som underviser er Maiken både yderst professionel og velforberedt, samtidigt med at hendes fantastiske humør giver kurset liv og energi til kursisterne. Maiken tør give noget af sig selv, og gør kurset og dermed værktøjerne levende. Som Coach er Maiken meget kompetent og grundig – hun forstår at stille de rigtige spørgsmål og få en ud af komfortzonen – hun lever sig ind i de udfordringer man har, og man går altid derfra med en løsning.”


Roskilde Kommune, Rådhuset

Susan Høygaard Nørskov, Chefkonsulent

“Maiken Vørs Jeppesen har haft sin ‘gang’ i Roskilde Kommune siden kommunens start i 2007. Maikens meget pragmatiske tilgang til problemstillinger koblet med hendes interesse for og indsigt i aktuelle teoretiske tilgange har gjort hende til at konsulent, der bruges i flere forskellige sektorer, og på flere niveauer i organisationen. Maiken møder typisk op med en stor lyst til at gå ind i de udfordringer de konkrete arbejdspladser står overfor, fremfor at sælge en hyldevare. Begejstring og lyst til at medvirke til forandring på det helt konkrete niveau, gør Maiken til en konsulent, hvis dna spiller rigtigt godt sammen med mange af vores arbejdspladser.”


Roskilde Kommune

Olav Karup Clausen Klub leder, Lisbeth Nissen Sørensen Pædagogisk leder

“Vi har i forbindelse med vores sammenlægning af vores klubber og siden 2010, brugt Maiken Vørs Jeppesen. Maiken er helt fantastisk til at fange personalet med sin inspirerende og kreative måde at undervise på, samt holde den røde tråd igennem hele forløbet på 2 år. Vi har som ledelse også meget stor glæde af Maiken ved flere ledelsesudviklingsdage. Vi kan varmt anbefale Maiken Vørs Jeppesen: ‘Alle virksomheder har brug for en Maiken’ hvis der skal ske udvikling.”


Rødovre Kommune

Birgit Knudsholt, Teknisk driftschef

“Vi har brugt Maiken Vørs Jeppesen fra HRip til seminarer for driftspersonalet i henholdsvis Park- og naturafdelingen samt Vej- og trafikafdelingen. Maiken førte alle gennem nogle inspirerende dage på en meget positiv og god måde for både medarbejdere og ledelse. Maiken fik alle til at bidrage i dagene. Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra personalet og alle tænker virkelig over mange af budskaberne og de problemstillinger, de har arbejdet med i løbet af seminarerne. Jeg er sikker på, at Maiken har givet alle stof til eftertanke, og at dagene er med til at gøre en forskel i hverdagen her i Rødovre.”


Skelmose Consulting

Jørgen Jensen, Partner & Konsulent

”I forbindelse med mit coaching forløb, som strakte sig over 1½ år, har jeg oplevet Maiken Vørs Jeppesen som en meget kompetent coach. Coachingen var tilpasset mit behov og var meget situationsbestemt. Maiken har hele tiden sikret en ”rød tråd” i forløbet, ligesom der var ”hjemmeopgaver” fra gang til gang. Disse opgaver har betydet, at jeg kontinuerligt har reflekteret og udviklet mig”


Søværnets Våbenkursus

Carsten Ewertsen, Konsulent

“Maiken Vørs Jeppesen har deltaget som ekstern konsulent på et 2 x 2 dages kursus ved Søværnets Våbenkursus. Kursets formål var at tilføre instruktører viden og færdigheder i at anvende coaching som metode ifm undervisning. Hendes bidrag til kursets gennemførelse omfattede både konstruktive og kreative bidrag til justering af kursets indhold samt inspirerende og udfordrende oplæg til kursisterne. Maiken Vørs Jeppesen er en særdeles kompetent, fleksibel og energisk person, som det er en fornøjelse at arbejde sammen med og som jeg varmt kan anbefale.”


Symantec Hosted Services

Grant MacInnes, Channel Manager Nordics

“Dear Maiken. From being a mixture of open minded and skeptical in the beginning of this journey, I must thank you for all your input during the last couple of years. I feel I’ve grown immensely as a leader and I truly believe this has benefitted my co-workers too. I would happily recommend your services to any organisation or individual that was in need of leadership and development assistance.”


Teknologisk Institut

Katrine Bøgh Brixen, Seniorkonsulent

”Til vores årligt tilbagevendende konference Den Store Sekretærdag har vi haft den store fornøjelse, at have Maiken Vørs Jeppesen fra HRip på som indlægsholder. Deltagerne har givet stor ros til Maiken for hendes inspirerende og meget kompetente måde at formidle sit emne, så det ramte plet i deres hverdag. Hun leverede et stærkt og levende foredrag med relevante og brugbare værktøjer.”


Telenor

Jennifer Bach, Executive PA

“Da jeg skulle afholde mit første netværksmøde for executive PA’s i Telenor koncernen, var det vigtigt for mig at sikre, at mødet kom godt fra start. Derfor valgte jeg Maiken Vørs Jeppesen som facilitator på den første workshop. Jeg kender Maikens super engagement fra tidligere kurser, hun får alle deltagere til at være aktivt med og sikrer, at mødet ikke blot bliver monolog, men en god dialog/diskussion. Jeg håber ikke, at det er sidste gang jeg skal på et af Maikens kurser/workhops.”


Tønder Kommune

Karen Dalsgaard Mikkelsen, SFO-distriktsskoler

“Jeg har flere gange deltaget på Teori U kurser, hvor Maiken Vørs Jeppesen har været underviser og facilitator. Dette affødte at vi i Tønder kommune har afholdt kursusdage for alle SFO’ernes medarbejdere.
Maiken arbejder målrettet, er nærværende og har en fantastisk evne til, at få U’et ”ned på gulvet”, så alle får et brugbart redskab til den videre pædagogiske indsats. Maiken har for mig personligt, været en kilde til for alvor, at bringe U’et ind i min dagligdag, både arbejdsmæssigt og privat, dette ved at sætte fokus på positive processer, og lade dem slå rod. Jeg kan varmt anbefale Maiken både som underviser og facilitator.”


Tårnby Kommune

Mia Engstrøm, Uddannelseskonsulent

“Maiken Vørs Jeppesen har siden 2009 været brugt flittigt som underviser, proceskonsulent og coach i Tårnby Kommune. Vi har bl.a. afviklet flere forløb for holdledere og koordinatorer med vægt på ledelse i praksis. Vi har benyttet Maiken til konflikthåndteringskurser og til seminarer for ledere samt i coachingsessioner for enkeltpersoner. Vi har planlagt næste forløb med Maiken som konsulent til vores opfølgning på vores trivselsundersøgelse, hvor fokus er at klæde lederne på til at håndtere personaleprocesser efter trivselsmålingen. Maiken er blevet kendt i vores organisation som en levende, anerkendende og altid velforberedt og veloplagt underviser.”

Klub Tårnby

Stefan Reiners, Leder

”Klub Tårnby har samarbejdet med Maiken Vørs Jeppesen i en årrække med stor succes. Derfor er det naturligt for os at vende tilbage til Maiken gang på gang med nye projekter. Vi har samarbejdet om såvel individuel ledelsesfaglig udvikling, som med ledelsesteamets udvikling og med vores samlede personalegruppe. Der er blevet arbejdet med målsætninger og forandringsprocesser på alle niveauer. På den måde går Maikens overskrift på HRip.dk op i en smuk højere enhed: ”mennesker, teams, organisation” bliver til en helhed, som med hjælp fra Maiken kører mere og mere velsmurt. Maiken har leveret varen hver gang med sin kompetente og engagerede indsats på alle forskellige områder. Der er udelukkende positive tilbagemeldinger fra hele organisationen. Her i 2017 begynder vi på et nyt, længerevarende uddannelsesforløb for vores mellemledere, som alle allerede glæder sig til.”


Vejen Kommune

Britt Bolving, Pædagogisk afdelingsleder

“Jeg har oplevet Maiken Vørs Jeppesen undervise i Teori U i tre forskellige sammenhænge. Første gang på et lille hold, anden gang for en stor gruppe skoleledere og tredje gang for en stor gruppe lærere og pædagoger på pædagogisk weekend. Maiken mestrer til fulde at nå ud til og at udfordre den enkelte uanset gruppens størrelse. Hun er yderst kompetent inden for sit stof, og man føler sig tryg på hele rejsen gennem U’et. Maikens dynamiske undervisning giver et utroligt godt udbytte for deltagerne, og jeg kan varmt anbefale hende til lignende arrangementer.”


Vfactor a/s

Charlotte Alexandra Pedersen, Direktør

“Vfactor a/s har haft den store glæde at have Maiken Vørs Jeppesen som underviser i Teori U på vores VN døgn i 2011. Maiken’s store passion for Teori U krydret med hendes fantastiske evne til at møde “publikum” i øjenhøjde bevirkede, at alle deltagerne på VN døgnet fik lyst til at arbejde med værktøjet i deres fremtidige ledelsesopgaver.”