Konflikter i praksis

 – få effektive værktøjer til at forebygge og håndtere konflikter

I en hektisk hverdag, hvor mange forskellige interesser og behov skal tilgodeses, er konflikter næsten umulige at undgå. Og det er naturligvis de færreste, som bryder sig om konflikterne. Men uanset hvor ubehagelige konflikterne måtte være, så skal de håndteres – og allerhelst forebygges, så de ikke kommer til at fylde for meget i hverdagen.

Denne workshop giver dig en forståelse for konflikters udvikling samt giver dig redskaber til at kunne tage konflikterne i opløbet og løse dem, inden de udvikler sig til uløselige. Samtidig styrker du dine kommunikationsevner, som er afgørende i den gode konflikthåndtering.

DIT UDBYTTE:

Du får helt konkrete og effektive værktøjer, som hjælper dig til at møde, forstå og løse de konflikter, der uundgåeligt opstår i vores arbejdsliv.

INDHOLD:

Workshoppen bringer teorierne ned på jorden på et sprog, som vi alle forstår, og gør dem anvendelige i praksis ved hjælp af nogle konkrete værktøjer, som kobles til din hverdag. Workshoppen foregår i et positivt og tillidsfuldt læringsmiljø, hvor alle i høj grad medinddrages i øvelser, debat og egen refleksion.

På workshoppen arbejdes med emnerne:

  • Kort introduktion til grundlæggende konfliktteori
  • Skyld, uskyld eller måske ingens skyld? Folk starter aldrig en konflikt bevidst – vi ser på, hvad der trigger os, så konflikterne opstår
  • De indre og de ydre konflikttrapper; Vi ser på de konfliktmønstre og udviklingstrin, som vi typisk gennemlever under en konflikt
  • Konfliktstile; Vi håndterer og reagerer meget forskelligt på konflikter, og du laver en test, som giver dig et fingerpeg om dine styrker og svagheder i konfliktens rum
  • Fokus på kommunikation i øjenhøjde; Lær at håndtere dine egne reaktioner og kommunikere med gensidig respekt ved hjælp af assertionsbegrebet
  • Brug ikke-voldelig kommunikation når der er følelser på spil – lær at bruge ‘girafsprog’ og ‘time-out’ metoderne
  • Skab vind-vind aftaler; Lær at finde fordele for alle parter, så I skaber løsninger og ikke flere problemer
  • Det reflekterende team; Virkelige konflikter, er virkeligt svære. Du bringer dine egne erfaringer og situationer i spil i et reflekterende team og får ud over sparring en brugbar løsningsmetode til konflikthåndtering

Varighed

1-2 dage

Kontakt

Kontakt os for et uforpligtende møde og hør mere om, hvordan et program kan sættes sammen, så det passer lige netop til Jeres ønsker og behov.

Telefon: (+45) 20 723 423
Mail: info@hrip.dk