Personlig Gennemslagskraft

– skab resultater via positiv indflydelse

Hjælper du andre med at træffe beslutninger eller løse problemer? Har du af og til brug for at motivere eller give andre feedback? Eller er du med til at udstikke retningslinjerne, så andre løser en given opgave korrekt?
Hvis du har svaret ‘ja’ til nogle af disse spørgsmål, så har du brug for personlig gennemslagskraft for at kunne skabe resultater sammen med andre.

Denne workshop sætter fokus på, hvordan du styrker din gennemslagskraft og effektivitet ved at øge din gennemslagskraft, indflydelse, målsætning, samt evne til at udvikle og motivere dine relationer via kommunikation og samarbejde.

FORUDSÆTNINGER:

Du har lyst til at arbejde med din personlige udvikling, og du er klar til at investere noget af dig selv ved at engagere dig, prøve ting af, vise tillid og dele med andre.

DIT UDBYTTE: 

Workshoppen giver dig konkrete og effektive værktøjer, som du direkte kan overføre til din hverdag bagefter. Du styrker din personlige gennemslagskraft, handlekraft og samarbejdsevner, som vil hjælpe dig og dine kolleger til et styrket samarbejde og bedre resultater i hverdagen.

INDHOLD:

Workshoppen bringer teorierne ned på jorden på et sprog, som vi alle forstår, og gør dem anvendelige i praksis ved hjælp af nogle konkrete værktøjer, som kobles til din hverdag. Workshoppen foregår i et positivt og tillidsfuldt læringsmiljø, hvor deltagerne i høj grad medinddrages i øvelser og debat. Der vil også være tid til egen refleksion.

På workshoppen arbejdes med emnerne:

  • Fra silotænkning til samarbejde på tværs; Få værktøjer til at forstå dynamikkerne i din organisation og skab synergi på tværs med vind-vind aftaler
  • Formel kontra personlig magt; Bliv bevidst om dit ledelsesrum, og hvor du skal sætte fokus for at styrke din indflydelse positivt
  • Forandringer og kulturen; Bliv bevidst om de forskellige mekanismer, der er i spil, når der laves forandringer i organisationen. Lær hvordan du bedst kan forebygge og håndtere reaktionerne, så der skabes fremdrift
  • Formidling; Lær at indtage rummet og komme overbevisende ud over rampen, så du motiverer andre til at engagere sig og tage medansvar
  • Indlevelse og feedback; Styrk dine relationer ved at være nærværende, indlevende og lytte uforbeholdent, samt lær kunsten at give feedback med gensidig respekt
  • Den coachende tilgang; Lær nogle simple spørgeteknikker, som giver andre mulighed for at udfolde deres potentiale og selv finde løsninger
  • Konflikthåndtering; Bliv afklaret omkring din rolle og hvordan du bedst kan støtte og hjælpe til fælles vind-vind løsninger

Varighed

2 dage

Kontakt

Kontakt os for et uforpligtende møde og hør mere om, hvordan et program kan sættes sammen præcis, så det passer lige netop til Jeres ønsker og behov.

Telefon: (+45) 20 723 423
Mail: info@hrip.dk