Dorte Holten

ARBEJDSOMRÅDE

Dorte er tilknyttet HRip som associeret konsulent og arbejder med ledelsesudvikling og organisationsudvikling i den offentlige sektor. Dortes kernekompetencer er bl.a. ledelsessupervision/coaching både individuelt og i grupper. Dorte tilbyder også supervision til medarbejdere.

Derudover arbejder Dorte med organisationsudvikling. Det er eksempelvis konsulentbistand i forbindelse med behov for ny ledelses- og organisationsstruktur eller fusioner; organisationsanalyser; lederseminarer eller bistand ved samarbejdsproblemer i afdelinger eller teams. Endvidere faciliterer Dorte workshops og seminarer mv. på en inddragende måde, som sikrer ejerskab til læringen hos deltagerne.

Særligt kendetegnende for Dorte er, at hun er nærværende og har en stor indlevelsesevne: Hun møder mennesker og organisationer, hvor de er og udvikler skræddersyede løsninger, som kan bruges i praksis.

BAGGRUND

Dorte har mere end 20 års erfaring med området fra både stat, region og kommune og har også selv været leder i en årrække. Hun er uddannet cand.techn.soc., proceskonsulent, psykoterapeut og har fem års videreuddannelse i supervision.