Lederen som resultatskaber

HRip’s lederudviklingsprogram skræddersys til den enkelte virksomhed med fokus på den enkelte leder, og lederens evne til at skabe resultater i et tæt samarbejde med medarbejderne og på tværs af organisationen.

Forløbet er for alle lederniveauer og er sammensat med en tilpas mængde anvendelig ledelsesteori, som afprøves og arbejdes med i praksis for at sikre læring, der umiddelbart kan omsættes til anvendelse i hverdagen bagefter

INTRO:

Resultatbaseret ledelse handler om, at lederen i tæt samarbejde med sine medarbejdere og på tværs af organisationen, skal skabe mærkbare resultater – effektivt, anerkendende og med en stærk faglighed. Samtidig skal man som personaleleder skabe udvikling, motivation og mening for den enkelte medarbejder og få hele teamet til at yde sit bedste. På dette lederudviklingsprogram får lederen helt konkrete værktøjer til kunne påtage sig lederskabet, som skal føre organisationen ind i fremtiden.

INDHOLD:

Indholdet under forløbet tilpasses altid til virksomhedens og deltagernes ønsker og behov, og tager afsæt i fire hovedoverskrifter:

 • Det personlige lederskab – ledelse skal komme inde fra og ud
 • Ledelse af mennesker – ledelse er at skabe resultater sammen med andre
 • Ledelse af teams – sammen kan mennesker mere end hver for sig
 • Ledelse af organisationen – når strategien skal omsættes til handling

FØR

FORBEREDELSE – KICK-OFF & LEDERNETVÆRK

 • Kick-off med forberedelse af lederens forretningscase og målene for lederudviklingen, som der skal arbejdes med under hele programmet
 • 1-1 med nærmeste chef med afklaring af lederens udviklingsmål under forløbet
 • Etablering af tidsbegrænset ledernetværk på tværs af organisationen
 • Udvælgelse af “buddy” (fortrolig sparringspartner)

UNDER

WORKSHOPS – TEORI OG PRAKTISK TRÆNING

 • Professionelle og målrettede workshops med kobling til hverdagen og ledelsespraksis i virksomheden
 • Udfordrende og praktiske øvelser, som sikrer læring og refleksion
 • Møde med et “spejl” af feedback fra undervisere, medkursister og video
 • Arbejde med lederens praktiske forretningscase, som sikrer resultaterne

EFTER

OPFØLGNING – EVALUERING OG FREMTID

 • Obligatoriske ledernetværk; Implementering, vidensdelig, udvikling og læring af konkrete cases
 • 360° fokusinterview i lederens afdeling med vægt på evaluering af udviklingen og resultaterne af forløbet
 • Opfølgningsworkshop med lederens præsentation af de opnåede resultater samt evaluering og fremtidige mål
 • 1-1 med nærmeste chef, opfølgning og aftale af nye udviklingsmål

UDBYTTE:

LEDERENS UDBYTTE

 • Lederen gennemgår en mærkbar ledelsesudvikling
 • Skaber stærkere resultater sammen med andre mennesker på alle niveauer
 • Får kompetencer og værktøjer, som vil gøre en reel forskel i lederens og medarbejdernes hverdag
 • Træning af ledelsesmetoderne i praksis under forløbet, så lederen allerede mestrer dem, når de skal overføres til hverdagen
 • Større selvindsigt, selvsikkerhed i rollen som leder og bevidsthed om sin indflydelse på andre mennesker
 • Kontinuerlig feedback og bearbejdning af de ledelsesmæssige udfordringer

ORGANISATIONENS UDBYTTE

 • Løsning af en konkret forretningscase og øjeblikkelige resultater i organisationen
 • Et styrket medarbejderteam og afdeling med en leder, som går forrest, sætter mål og skaber stærke resultater
 • En leder med en solid værktøjskasse, som direkte og konkret bliver anvendt i hverdagen
 • En effektiv leder, som formår at være anerkendende samtidig med at skabe faglig og personlig udvikling for sig selv og andre
 • En rød tråd og et fælles grundlag for ledelsespraksis i organisation

Kontakt og materialer

Kontakt os for materialer eller et uforpligtende møde og hør mere om, hvordan et program kan sættes sammen, så det passer lige netop til Jeres ønsker og behov.

Telefon: (+45) 20 723 423
Mail: info@hrip.dk