Maiken Vørs Jeppesen

KONTAKT

Email: maiken@hrip.dk
Mobil: +45 20 723 423

ARBEJDSOMRÅDE

Maiken er seniorkonsulent og indehaver af HRip, som hun grundlagde i 2006 efter en længere karriere som leder. Med mere end 25 års bred erfaring i bagagen, er hun en anerkendt facilitator, underviser og foredragsholder inden for udvikling af mennesker, teams og organisationer.

Maiken arbejder typisk med organisationsudvikling og robusthed overfor forandringer, udvikling af ledere på alle niveauer, personlig udvikling samt udvikling af teams og afdelinger, så de opnår et stærkere samarbejde. Herudover fungerer hun som mediator i konfliktløsninger og coaching af udvalgte klienter.

Maiken udvikler og gennemfører forløb til både den offentlige og private sektor – og til alle niveauer i en organisation, som spænder bredt fra korte åbne kurser til processer over en længere periode.

Maiken er kendt for sin engagerede, direkte, involverende og indlevende facon samt evne til at kunne omsætte teori til anvendelig praksis på et sprog, som alle forstår. Det lægger hende meget på sinde, at en konsulents fornemmeste opgave er at blive overflødig, for så har konsulenten været dygtig nok til at klæde organisationen på til at kunne være selvkørende. Derfor indgås ofte et tæt samarbejde med ledelsen og HR i processen. Samtidig lægger Maiken meget vægt på, at al facilitering skal munde ud i konkrete resultater, hvilket også afspejler sig i hendes aktiverende og læringsrige processer med konkrete værktøjer og tydelig kobling til praksis.

BAGGRUND

Maiken har taget sin uddannelse som underviser/facilitator i udlandet, og er en erfaren proceskonsulent med specialer blandt andet inden for Aktiv læring, Insights Discovery, DiSC, Teori U, Power2Influence, De 7 gode vaner m.v. og har en Business Master i NLP. Hertil kommer en lang lederkarriere inden for forskellige sektorer med indgående erfaring fra strategisk og personaleledelse.