Coaching

Coaching stammer fra sportens verden og tager udgangspunkt i, at alle mennesker har de ressourcer, der skal til, for at kunne udfolde sit optimale potentiale. Coaching er en proces og spørgemetodik, som støtter og inspirerer den enkelte i denne udviklingsproces.

Coaching bringer dig i fokus og de emner, som er relevante for dig at udvikle og arbejde med. Du mødes med en af vores dygtige coaches, og når I har afklaret kemien og aftalt dit mål, så vil I mødes over en periode af typisk 4-10 gange. Når I mødes vil du blive hjulpet til selvrefleksion ved hjælp af den coachende spørgeramme og få den nødvendige rådgivning og sparring, når du har behov herfor.

Coaching er for såvel medarbejdere som ledere på alle niveauer.

FRA ORD TIL HANDLING:

Et coachingforløb skal ikke være ”en uendelig proces” men et fokuseret kortere forløb, som skaber mærkbare resultater i hverdagen fra gang til gang. Derfor vil coachingen altid være et forudaftalt forløb med fastsat tidsramme, mål og økonomi.

Der lægges vægt på, at coachingen er situationsbestemt. Det skal forstås således, at selv om vi på forhånd lægger os fast på nogle bestemte fokusområder, så bør der gives plads og rum i forløbet, hvis der opstår et emne som presser sig mere på.

DEN RØDE TRÅD:

Herudover er det vigtigt, at der hele tiden er en ”rød tråd” i forløbet, og at der fra gang til gang er ”hjemmeopgaver”, som sikrer løbende refleksion, udvikling og handling.

TAVSHEDSPLIGT:

Et succesfuldt coachingforløb handler i høj grad om tillid mellem parterne. Derfor er fuld tavshedspligt naturligvis en selvfølge for coachen, og den enkelte må selv melde tilbage til virksomheden, såfremt der er ønske om det.

KONTAKT

Telefon: (+45) 20 723 423
Mail: info@hrip.dk