Mødefacilitering

– møder med resultater

Nedbring mødetiden og skab stærkere resultater i samspil med deltagergruppen med nogle effektive og strukturerede metoder til din mødefacilitering. Bring gruppen effektivt fra idé til beslutning med en tydelig struktur, hvor deltagerne motiveres til at tage ejerskab til handling og føre beslutningerne ud i livet.

Vi går til rigtig mange møder, som stort set foregår som for 20-30 år siden. Men det behøver ikke at være svært at bringe mødekulturen ind i det 21. århundrede, for mødefacilitering er et fag, som kan alle kan lære at mestre.

FORUDSÆTNINGER

Alle kan deltage i kurset – uanset niveau. Det er selvfølgelig en fordel, at du har en rolle som mødeleder i hverdagen, men mødedeltagere kan også have glæde af at lære om mødefacilitering.

DIT UDBYTTE:

 • Du skaber en mødekultur, hvor alle mødedeltagerne inddrages og bidrager
 • Du leder det effektive møde med en tydelig 4-trins model, som bringer Jer effektivt fra idé til handling
 • Du nedbringer mødetiden og optimerer mødeprocessen, så alle motiveres til at prioritere og deltage i møderne
 • Du får metoder og teknikker, som nemt kan bruges i praksis og gøre en forskel i din mødefacilitering fra første dag

INDHOLD:

Workshoppen bringer teorierne ned på jorden på et sprog, som vi alle forstår, og gør dem anvendelige i praksis ved hjælp af nogle konkrete værktøjer, som kobles til din hverdag. Workshoppen foregår i et positivt og tillidsfuldt læringsmiljø, hvor deltagerne i høj grad medinddrages i øvelser og debat. Der vil også være tid til egen refleksion.

På workshoppen arbejdes med emnerne:

 • Det gode møde og mødekultur – hvordan skaber vi en god dialog og evaluering af vores måde at mødes på
 • Forskellen på traditionel mødeledelse og facilitering – hvordan bryder vi de gamle vaner og skaber en ny og effektiv mødekultur
 • Erobr mødet fra starten af og sæt dig i førersædet som mødeleder
 • De talende og de tavse mødedeltagere – sådan skaber du energi og involvering
 • Interessekonflikter på mødet – sådan håndterer du modstand og konflikter, så alle parter oplever, at de bliver imødekommet
 • Sådan formidler du et upopulært budskab, uden at det giver benspænd og bliver modtaget konstruktivt
 • Fra ord til handling – en effektiv og afprøvet 4-trins metode til at skrue op for ejerskabet og ned for de uproduktive processer på møderne

Varighed

1 dag

Kontakt

Kontakt os for et uforpligtende møde og hør mere om, hvordan et program kan sættes sammen, så det passer lige netop til Jeres ønsker og behov.

Telefon: (+45) 20 723 423
Mail: info@hrip.dk